fbpx
Divadlo v Celetné
& Klubovna
 • Toggle

  Petice na podporu kastelána hradu Kašperk

  Milí diváci, 

  po 19 letech krásné spolupráce s Mgr. Zdeňkem Svobodou, kastelánem hradu Kašperk, kde jsme do letošního roku úspěšně odehráli spoustu představení, hrozí, že už v příštím roce tuto čest mít nebudeme. Spolek Kašpar pevně stojí za panem Svobodou, který je člověkem na svém místě. Věříme, že podpora veřejnosti pomůže, aby hrad Kašperk mohl i nadále zůstat pod jeho vedením. Prosíme Vás proto o pomoc. Vysvětlení situace naleznete níže v textu petice.

  Od 5. srpna bude možné petici podepsat v pokladně divadla a v divadelní kavárně, kde budou k dispozici petiční archy.

  On-line petice

  Děkujeme.

   

  Text petice:

  My, občané města Kašperské Hory a ostatní příznivci hradu Kašperku připomínáme, co udělal kastelán Mgr. Zdeněk Svoboda v letech 2000 až 2019 pro rozvoj hradu Kašperku a pro zachování a rozkvět památek Kašperských Hor i pro kulturní klima ve městě. Zároveň podotýkáme, že hrad Kašperk je jako jeden z mála českých radů finančně naprosto soběstačný a ještě přispívá do pokladny města. Z bezvýznamné památky s podprůměrnou návštěvností dokázal Mgr. Svoboda udělat jeden z nejnavštěvovanějších hradů v Čechách s kulturním programem, který by mu mohly závidět mnohé ze státních hradů a zámků. V poslední době jste vyvolali kompetenční spor, v němž rada města kompletně změnila jak Zřizovací listinu, tak veškeré kompetence, které se hradu týkají. V atmosféře podezíraní a nepřátelství, kdy jste si přisvojili veškeré rozhodování i o běžných provozních záležitostech, které přísluší do pravomoci kastelána a správy hradu, není jakákoliv koncepční, kreativní práce možná. Tím byl Mgr. Svoboda prakticky donucen na svou funkci rezignovat.

  Žádáme Vás proto, abyste upustili od změn, které byly správě hradu vnuceny v poslední době nebo, které se mají v nejbližší době uskutečnit a abyste zachovali původní Zřizovací listinu hradu Kašperku jako organizační složky města a vrátili správě hradu kompetence, které si přisvojilo město.

  Dále žádáme o stažení výběrového řízení na nového kastelána a o pokus vyřešit tento spor jednáním se stávajícím kastelánem a správou hradu. Máte mezi sebou odborníka s tvůrčí invencí, který vysoce převyšuje běžný průměr, pokuste se proto o dohodu s ním.

  Komu bude petice předána: Rada města Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

  Novinky

  Všechny novinky